Jak przygotować próbki do sekwencjonowania?

 • Pobierz check-listę aby sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały poprawnie przeprowadzone przed wysłaniem próbek.
 • Próbki do sekwencjonowania przygotowujemy zgodnie z procedurą opisaną w zakładce "Jak to działa?".

W jaki sposób wysłać próbki do sekwencjonowania?

 • Próbki należy przygotować zgodnie z zaleceniami opisanymi w zakładce "Jak to działa?"w części 2 - Przygotowanie próbek.
 • Dla prawidłowej identyfikacji próbek konieczne jest umieszczenie w kopercie z próbkami karty opisu zamówienia wygenerowanej przez stronę internetową systemu sekwencjonowania www.sekwencjonowanie.com   oraz opisanie przesłanych próbek zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce "Jak to działa?części 2 - „Przygotowanie próbek”.
 • Wysłanie próbek można zlecić samodzielnie lub za pośrednictwem strony internetowej systemu sekwencjonowania www.sekwencjonowanie.com.
 • Zlecenie kuriera za pośrednictwem opcji „zamów kuriera” możliwe jest przy spełnieniu następujących warnków:
  • Klient zleca wysłanie przesyłki w kopercie bąbelkowej w rozmiarze nie większym niż 35 x 23 x 1 cm i wadze nie przekraczającej 500 g lub w paczce w rozmiarze nie większym niż 20 x 20 x 10 cm i wadze nie przekraczającej 1000 g
  • Klient opłaca zamówienie w opcji „płatność on-line" lub „przedpłata"
 • Wysyłka z wykorzystaniem opcji „zamów kuriera” odbywa się  w opcji standardowej wszystkie formalności związane z płatnością, informacją o zawartości przesyłki i sposobie jej zabezpieczania są załatwiane przez Zleceniobiorcę.
 • W innym przypadku (wysyłki expressowej, paczki niestandardowej itp.) próbki można wysłać odpłatnie zlecając wysyłkę samodzielnie wybranej firmie kurierskiej lub pocztowej w formie paczki priorytetowej.

Czy mogę wysyłać próbkę w mroźny lub gorący dzień bez dodatkowego zabezpieczania?

 • Tak. DNA jest strukturą wysoce stabilną. Według badań stabilność oligonukleotydów w temperaturze pokojowej wynosi nawet 6 tygodni.
 • Dlatego bez obaw o jakość wyników próbki można wysyłać dowolnego dnia w tygodniu bez względu na warunki pogodowe. Jeśli czas dostawy nie przekroczy tygodnia, próbki dotrą w stanie nienaruszonym.

Jak długo próbki mogą być w podróży?

 • Zalecamy, żeby próbki przebywały w podróży nie dłużej niż 7 dni.

Jaki jest czas realizacji usługi?

 • Realizacja usługi sekwencjonowania trwa 3 dni robocze, liczone od momentu przyjęcia próbki do laboratorium. W przypadku konieczności powtórzenia analizy okres ten może wydłużyć się  do 6 dni.
 • Przyjęcie próbek do laboratorium następuje w pierwszym dniu roboczym nastepującym po dniu, w którym próbki dotarły do nas.
 • Obliczając całkowity czas potrzebny na otrzymanie wyników należy do powyższych terminów doliczyć czas dostawy kurierskiej. 

Chromatogram jest niezadowalającej jakości, co mam z tym zrobić?

 • W systemie zamówień istnieje możliwość powtórzenia analizy w zakładce moje badania. Jednokrotne powtórzenie analizy może zostać wykonane nieodpłatnie z użyciem tej samej matrycy i starterów bez potrzeby ponownego wysyłania próbki i starterów.
 • Otrzymanie zadowalającego chromatogramu może wymagać ponownego przesłania produktu wraz ze starterami.
 • Dbając o Państwa wygodę, każdy przypadek będzie analizowany przez naszego specjalistę, który za pośrednictwem poczty e-mail powiadomi o potrzebie ponownego przesłania próbki.
 • Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie "Pomoc".

Jakie formy płatności są akceptowane?

 • System umożliwia trzy formy dokonywania opłat za usługi sekwencjonowania. Są nimi:
  • płatności on-line,
  • przelew bankowy,
  • przedpłata na konto w formie pre-paid.

Czy mają Państwo politykę rabatową?

 • Tak. Prowadzimy program lojalnościowy. Każda zlecona analiza jest odnotowywana w systemie w panelu klienta.
 • Rabat udzielany jest na podstawie łącznej liczby próbek zleconych  do analizy. Po przekroczeniu liczby 500 próbek w skali roku, do kolejnych zamówień naliczany jest rabat w wysokości 5 % od cen standardowych. Z kolei po przekroczeniu 1500 próbek w skali roku, do kolejnych zamówień naliczany jest rabat w wysokości 10 % od cen standardowych.

Czy istnieje możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb?

 • Tak. W sprawie przetargów, dużych zleceń i niestandardowych zamówień prosimy o kontakt mailowy

Czy oferują Państwo możliwość interpretacji wyników sekwencjonowania?

 • Tak. Ze względu na złożoność problemu i indywidualizację zlecenia, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
 • Więcej na temat interpretacji wyników sekwencjonowania znajdą Państwo w samouczku.