• Przed wysyłką należy wydrukować z systemu Kartę opisu zamówienia.
 • Przed spakowaniem próbek i starterów należy sprawdzić, czy liczba i rodzaj próbek oraz starterów odpowiada wykazowi z Karty opisu zamówienia.
 • Odpowiednio opisane i zapakowane próbki [patrz „Przygotowanie próbek”] należy umieścić w kopercie bąbelkowej A4 wraz z odpowiednimi starterami (najlepiej umieszczonymi w woreczku strunowym).
 • WAŻNE: Wewnątrz koperty bąbelkowej należy umieścić „Kartę opisu zamówienia” zawierającą dane zamawiającego.
 • W celu zlecenia wysyłki należy skorzystać z opcji „zamów kuriera” lub zamówić kuriera samodzielnie.
 • Skorzystanie z opcji „zamów kuriera” jest zalecane jedynie w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 
  • Klient zleca wysłanie przesyłki w kopercie bąbelkowej w rozmiarze nie większym niż 35 x 23 x 1 cm i wadze nie przekraczającej 500 g lub w paczce w rozmiarze nie większym niż 20 x 10 x 10 cm i wadze nie przekraczającej 1000 g
  • Klient opłaca zamówienie w opcji „płatność on-line" lub „przedpłata"  
 • Odbiór przesyłki od Klienta w opcji „zamów kuriera” odbywa się w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia, w godzinach 9.00 - 17.00 
 • W przypadku zamówienia kuriera w ramach opcji „zamów kuriera” podany na stronie internetowej serwisu koszt wysyłki automatycznie doliczany jest do wartości zamówienia.